Jag svär på mitt liv, och på allt jag har
Du är den enda som har fått mig och känna mig svag
Jag svär på mitt liv, och på allt du gav